Cynkmal

Home Strona główna Mapa strony Mapa strony English Deutsch Русский

Cynkmal

Cynk-Mal S.A. - producent i dystrybutor wyrobów ocynkowanych ogniowo.

więcej »

CYNK-MAL S.A.
59-220 Legnica
ul. Pątnowska 48
tel.: +48 76 855 15 00
fax: +48 76 855 15 01
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Kapitał zakładowy - wpłacony w całości
20 191 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000284987
NIP 6911115171
REGON 390406820
BDO 000084109

Deklaracja trwałości


DEKLARACJA TRWAŁOŚCI

Cynk-Mal S.A. deklaruje trwałość powłoki cynkowej drutu ocynkowanego ogniowo, zgodnie z zapisami normy
PN-EN ISO 14713 zabezpieczonych antykorozyjnie zgodnie z normą PN-EN 10244.

Trwałość powłoki cynkowej wykonanej zgodnie z normą PN-EN 10244 zależy od obciążenia korozyjnego środowiska
w którym wyroby ocynkowane są eksploatowane.