Cynkmal

Home Strona główna Mapa strony Mapa strony English Deutsch Русский

Cynkmal

Cynk-Mal S.A. - producent i dystrybutor wyrobów ocynkowanych ogniowo.

więcej »

CYNK-MAL S.A.
59-220 Legnica
ul. Pątnowska 48
tel.: +48 76 855 15 00
fax: +48 76 855 15 01
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Kapitał zakładowy - wpłacony w całości
20 191 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000284987
NIP 6911115171
REGON 390406820
BDO 000084109

kwiecień 1993 r.

Powołanie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Cynk-Mal” spółka cywilna.

czerwiec 1993 r.

Wydzierżawienie cynkowni upadłego przedsiębiorstwa Cynkmet w Bytomiu Odrzańskim.

1 marca 1995 r.

Zawiązanie „Cynk-Mal” Sp. z o.o.

1 kwietnia 1995 r.

Uruchomienie produkcji bednarki we własnym zakładzie produkcyjnym w Legnicy. Zakończenie najmu cynkowni w Bytomiu Odrzańskim.

styczeń 2000 r.

Uruchomienie produkcji profili zimnogiętych.

1 kwietnia 2000 r.

Wniesienie aportem do „Cynk-Mal” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwa „Cynk-Mal” spółka cywilna.

styczeń 2005 r.

Uruchomienie produkcji drutu ocynkowanego w wydzierżawionym obiekcie Alpos Polska
Sp. z o.o. w Małomicach.

21 kwietnia 2005 r.

Powołanie spółki zależnej (80% udziałów) Cynk-Mal d.o.o. Aleksinac z siedzibą w Naselje Aleksinacki Rudnik bb. w Serbii.

maj 2006 r.

Uruchomienie przez Cynk-Mal d.o.o. Aleksinac produkcji ocynkowanych taśm stalowych.

20 lipca 2007 r.

Przekształcenie „Cynk-Mal” Sp. z o.o. w Cynk-Mal S.A.

01 października 2008 r.

Rejestracja podwyższenia kapitału Cynk-Mal S.A. na skutek realizacji umowy z dnia 18 czerwca 2008r. o objęciu akcji Spółki Cynk-Mal S.A. przez inwestora branżowego Stalprodukt S.A. z/s w Bochni.

24 lutego 2010 r.

Decyzja Zarządu o likwidacji Spółki Cynk-Mal d.o.o. Aleksinac z siedzibą w Serbii.

25 marca 2011 r.

Rada Nadzorcza Cynk-Mal S.A. odwołała członków Zarządu Cynk-Mal S.A. z pełnionych funkcji. Stanowisko Prezesa Zarządu Cynk-Mal S.A. objął Pan Wojciech Bondyra.