Cynkmal

Home Strona główna Mapa strony Mapa strony English Deutsch Русский

Cynkmal

Cynk-Mal S.A. - producent i dystrybutor wyrobów ocynkowanych ogniowo.

więcej »

CYNK-MAL S.A.
59-220 Legnica
ul. Pątnowska 48
tel.: +48 76 855 15 00
fax: +48 76 855 15 01
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Kapitał zakładowy - wpłacony w całości
20 191 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000284987
NIP 6911115171
REGON 390406820
BDO 000084109

W latach 2005-2007 Spółka Cynk-Mal zrealizowała dwa projekty w ramach pomocy z Unii Europejskiej. Pierwszy projekt pt. „Opracowanie strony internetowej WWW” zrealizowany został w ramach Programu Phare 2002 SSG – 2002/000-580-06.05 Przedsiębiorczość w Polsce - Regionalny Program Wsparcia dla MSP - Program Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw. Na ten projekt przyznana została dotacja w wysokości 1 699,14 EUR.

W roku 2006 Spółka rozpoczęła projekt związany z inwestycją dotyczącą budowy bocznicy kolejowej o tytule „Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez pozyskanie usług doradczych w zakresie planowania inwestycyjnego”. Projekt ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 2.1 - Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo. Projekt polegał na sporządzeniu dwóch dokumentacji: biznes planu inwestycji oraz dokumentacji techniczno-budowlanej. Na ten projekt przyznana została dotacja w wysokości 37 500 PLN.