Cynkmal

Home Strona główna Mapa strony Mapa strony English Deutsch Русский

Cynkmal

Cynk-Mal S.A. - producent i dystrybutor wyrobów ocynkowanych ogniowo.

więcej »

CYNK-MAL S.A.
59-220 Legnica
ul. Pątnowska 48
tel.: +48 76 855 15 00
fax: +48 76 855 15 01
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Kapitał zakładowy - wpłacony w całości
20 191 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000284987
NIP 6911115171
REGON 390406820
BDO 000084109

Podstawowym przedmiotem działalności Cynk-Mal S.A. jest produkcja oraz handel wyrobami ocynkowanymi. W ramach prowadzonej działalności można wydzielić następujące obszary:

  • produkcja wyrobów stalowych ocynkowanych, tj. bednarek ocynkowanych i drutów ocynkowanych,
  • produkcja gorącowalcowanych taśm ocynkowanych.

 

 suwnica
załadunek

Oprócz działalności na rynku krajowym Cynk-Mal prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych. Można wyodrębnić 4 obszary działania Spółki na rynkach zagranicznych:

  • rynek bałkański (Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Albania, Macedonia, Serbia, Czarnogóra),
  • rynek południowy (Czechy, Słowacja),
  • rynek wschodni (Litwa, Łotwa, Rosja, Białoruś, Ukraina),
  • rynek zachodni (Niemcy, Austria).