Cynkmal

Home Strona główna Mapa strony Mapa strony English Deutsch Русский

Cynkmal

Cynk-Mal S.A. - producent i dystrybutor wyrobów ocynkowanych ogniowo.

więcej »

CYNK-MAL S.A.
59-220 Legnica
ul. Pątnowska 48
tel.: +48 76 855 15 00
fax: +48 76 855 15 01
e-mail: cynkmal@cynkmal.pl

Kapitał zakładowy - wpłacony w całości
20 191 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000284987
NIP 6911115171
REGON 390406820
BDO 000084109

Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji Łączna liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
Stalprodukt S.A. Akcje imienne nieuprzywilejowane serii A 7 391 000 20 191 000 100 %
Akcje zwykłe na okaziciela serii B 2 500 000
Akcje zwykłe na okaziciela serii C 10 300 000